Tuesday, January 21, 2020
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Kiểm duyệt, định hướng, quy hoạch thì không thể cạnh tranh với tự do!
STATUS CỦA HÔM NAY

Kiểm duyệt, định hướng, quy hoạch thì không thể cạnh tranh với tự do!

Hiện nay, dù là nhà báo hay không, tất cả đều biết rằng tại VN, facebook đã làm thay mọi tờ báo, vượt mặt tất thảy và không có đối thủ có thể cạnh tranh. Chúng ta có thể bắt gặp trên facebook gần như tất cả các cây bút viết bằng tiếng Việt trong đủ mọi đề tài từ xã hội, chính trị, văn hóa, sáng tác, tôn giáo, giải trí… trong mọi thời điểm, mọi lĩnh vực với nhiều văn phong, cách miêu tả khác nhau, phù hợp với đủ loại người đọc, thú vị hơn, nó còn là “tờ báo” châm biếm hàng đầu, khi quay hướng đả kích những tờ báo có giấy phép nhưng ưa thò ra rồi lại rút vào… như chơi!

Không còn nghi ngờ gì nữa, môi trường facebook hiện nay, nếu nhìn và đọc nó như một tờ báo mạng thì đó chính là môi trường tự do báo chí, một nền tự do báo chí ngoài dự liệu và ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quyền. Mỗi năm, khi gần đến 21.6, chúng ta lại đọc các “huấn thị” của các quan chức hàng đầu về chuyện “báo chí cách mạng” phải làm thế này, thế nọ để vượt qua mạng xã hội, than ôi, họ nói cho sướng cái miệng nhưng vòng kim cô trên đầu các tòa soan, các nhà báo thì họ cứ siết chặt, vậy làm sao các nhà báo nhà nước có thể cạnh tranh (chớ chưa nói chuyện vượt) qua mạng xã hội?

Tất nhiên nhà nước Việt Nam nhìn thấy sức mạnh của facebook và muốn ngăn chặn nó tương tự như Trung Quốc đang làm là không để nó hoạt động ngoài cái vòng kiểm soát của mình, nhưng có lẽ điều này là quá muộn một khi internet, trong đó google, facebook… không thể không là một lựa chọn cần thiết cho một xã hội cần phát triển về kinh tế để mong tồn tại.

Và vì vậy, facebook dù còn vài ba khiếm khuyết như đóng bài, khóa tài khoản một cách vô lối, đây vẫn là một phương tiện truyền tải thông tin tốt nhất của người Việt hiện nay!

Nguyễn Đình Bổn (theo fb Nguyễn Đình Bổn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *