Saturday, October 19, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Lãnh sự quán Hoa Kỳ vấn an Hòa thượng Tăng thống Thích Quảng Độ
STATUS CỦA HÔM NAY

Lãnh sự quán Hoa Kỳ vấn an Hòa thượng Tăng thống Thích Quảng Độ


Vào 13h 30′ ngày 14/05/2019 (10/04/kỷ hợi), nhân Mùa Phật Đản PL:2563-DL:2019, bà Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Mary Tanowka, bà Viên Chức Chính trị Pamela Pontius và Anh Trần Hoà Thông dịch viên đã đến Chùa Từ Hiếu Quận 8, Sài Gòn.

Trước nhất vấn an Đức Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, kế đó Bà trình bày Đức Tăng Thống rõ: “ngày mai 15/05/2019, tại Hà Nội có cuộc họp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về Nhân Quyền và tự do Tôn Giáo ,Đức Tăng Thống có đề nghị gì không ? ” Đức Tăng Thống trả lời : ” Mong mỏi của chúng tôi nói riêng và toàn thể người dân nói chung ai ai cũng muốn Đất Nước sớm có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền thật sự, có tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, chừng ấy GHPGVNTN mới hoạt động được.

Bà hứa sẽ trình bày đề nghị của Đức Tăng Thống trong cuộc họp ngày mai. Bà hỏi thăm nhiều vấn đề cuộc sống của Đức Tăng Thống như sức khoẻ, đi lại, chính quyền có khó dễ gì không? Phái đoàn ra về lúc 15 giờ chiều nay.

HT Thích Nguyễn Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *