Wednesday, November 20, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Thương yêu giúp vượt qua sợ hãi
STATUS CỦA HÔM NAY

Thương yêu giúp vượt qua sợ hãi

Sự nhận biết và động lực trong cuộc sống chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cách phản ứng của con người khi gặp phải nghịch cảnh và mối nguy hại. Thái độ tử tế và tình thương yêu mang đến sự tự tin, nội lực làm giảm bớt nỗi sợ hãi. Thật ra, phản ứng của một cá nhân đối với nguy hiểm và Khả năng đương đầu với nỗi sợ hãi thường tuỳ thuộc nhiều vào cách nhìn nhận và tính cách của họ hơn hoàn cảnh thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *