Saturday, October 19, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Tình huống Hồng Kông cho Việt Nam
STATUS CỦA HÔM NAY

Tình huống Hồng Kông cho Việt Nam

Nếu tình huống Hong Kong xảy ra ở Việt Nam, tức là người dân bị dồn vào chân tường, trong khi chính quyền nhất quyết không chịu nhượng bộ, lại còn sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình, thì thứ họ nhận lại sẽ không phải là chai nước hay ô, dù như ở Hong Kong.

Sẽ là bom xăng, gạch, đá, bình ga, súng hoa cải, đốt trụ sở công quyền, v.v. Chuyện này có cơ sở thực tiễn chứ không nói chơi.

Và nếu những chuyện này xảy ra, chính quyền không thể trách ai ngoài chính họ. Chính họ là kẻ dồn người dân đến chân tường và kích động người dân phải sử dụng vũ lực để tự vệ.

Lúc đó, các bạn nhà báo, dư luận viên và KOLs thân chính quyền chớ có mà to tiếng lên án người dân bạo động. Bởi đó là thứ bạo động chính đáng mang tính tự vệ.

Muốn tránh bạo động thì ngay từ bây giờ chính quyền phải bắt đầu tháo những ngòi nổ bằng cách thực tâm cải cách chính trị, mở cửa thị trường báo chí cho người dân được nói, giải quyết rốt ráo vấn đề đất đai và quyền lợi của người lao động.

Con đường thay đổi ôn hoà là như vậy. Bằng không, con đường thay đổi của Việt Nam bắt buộc phải xây bằng xác và máu của cả hai bên, là điều không ai mong muốn.

Với những ai còn tỏ ra trung lập vào lúc này và mong muốn thay đổi ôn hoà: sự thay đổi ôn hoà không đến từ sự im lặng, sự thoả hiệp với cái ác, sự dè bỉu những người bất đồng chính kiến, sự ỡm ờ chính trị. Nó chỉ đến khi ngay từ bây giờ chúng ta đòi hỏi chính quyền phải cải cách chính trị.

Thay đổi là tất yếu, không thể tránh. Còn thay đổi như thế nào là thứ ta có thể tác động vào.

Trịnh Hữu Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *