Monday, November 18, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Tôi có quyền trông đợi
STATUS CỦA HÔM NAY

Tôi có quyền trông đợi

Là một tín hữu Công giáo, tôi đau đớn chứng kiến cộng sản mọi rợ cướp phá tài sản Giáo hội khắp nơi từ Bắc vào Nam.

Cũng là một tín hữu Kito giáo, tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn này làm bất cứ điều gì bênh vực hay ít nhất là lên tiếng cho TGP Hà nội từ ngày Đức TGM đáng kính Ngô Quang Kiệt rời Hà Nội. Chẳng nhẽ ông quá già? Hay ông từ xưa tới nay vẫn thích bắt tay với satan?

Tôi kính trọng đức vâng lời, tinh thần phục vụ của các đấng bậc tu hành, nhưng tôi cũng có quyền trông đợi và đòi hỏi các vị lên tiếng khi đoàn chiên khắp nơi trên đất nước này đang chịu nạn của bầy sói dữ cộng sản.

FB Nguyễn Văn Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *