Tuesday, November 19, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Trung Quốc và bài học nhượng địa Hồng Kông
STATUS CỦA HÔM NAY

Trung Quốc và bài học nhượng địa Hồng Kông

Anh quốc cai trị Hông Công 100 năm. 
Trung Quốc đã ngấm sâu bài học này và áp dụng ngược lại với thế giơi bằng bẫy nợ dẫn đến cho thuê đất 99 năm . 
Hiện nay Trung Quốc bằng bẫy nợ đã có quyền sử dụng nhiều cảng và sân bay 99 năm như Anh Quốc từng sử dụng Hông Công.
Viêt Nan hàng nghìn năm nằm trong tâm ngắm của xâm lược phuong Bắc. Tầm ngắm gần nhất là thuê đất 99 năm của tầu . Tầm ngăm xa là như Tây Tạng.

FB Trung Bình Sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *