Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Việt Nam có thể lên tiếng hay không?
STATUS CỦA HÔM NAY

Việt Nam có thể lên tiếng hay không?


Giàn khoan Hải Dương 981 được Trung Quốc đưa vào Biển Đông năm 2014

Nghe báo chí nói râm ran vụ TQ đưa giàn khoan vào khu vực cửa vịnh Bắc Việt (giữa đảo Hải Nam và đảo Cồn cỏ của VN) để khai thác. Báo chí đặt vấn đề tại sao phía VN “thủ khẩu như bình”, không chịu lên tiếng” quan ngại”.

VN có thể lên tiếng hay không ? và lên tiếng về cái gì ?

Nếu vị trí giàn khoan thuộc Vịnh Bắc Việt thì ta phải qui chiếu về Hiệp định phân định Vịnh Bắc Việt:

Nguyên văn Ðiều VII:

“Trong trường hợp có các cấu tạo mỏ dầu, khí tự nhiên đơn nhất hoặc mỏ khoáng sản khác nằm vắt ngang đường phân định quy định tại Ðiều II của Hiệp định này, hai Bên ký kết phải thông qua hiệp thương hữu nghị để đạt được thỏa thuận về việc khai thác hữu hiệu nhất các cấu tạo hoặc mỏ khoáng sản nói trên cũng như việc phân chia công bằng lợi ích thu được từ việc khai thác.”

Tức là, nếu giàn khoan đặt trong vùng Vịnh Bắc Việt, chịu sự “chi phối” của Hiệp ước phân định vịnh Bắc Việt, thì VN bắt buộc phải lên tiếng. Ngay cả khi giàn khoan ở bên kia đường phân định thì VN vẫn có thể lên tiếng phản đối để bảo lưu quyền lợi của mình ở các túi dầu khí nằm vắt ngang đường biên giới.

Nhưng nếu giàn khoan đặt ở ngoài vịnh Bắc Việt, thí dụ cách đường đóng cửa Vịnh chừng vài ba cây số, việc này sẽ “khó” cho VN.

Tương tự vụ giàn khoan HD 911, đặt sát đảo Tri Tôn. Kỳ này, thí dụ, TQ đặt giàn khoan ở khoảng giữa đảo Tri Tôn với bờ biển VN, cách đường đóng cửa vịnh vài cây số. VN sẽ không có văn bản, giấy tờ gì để có thể vịn vào để phản đối. Nhưng việc này sẽ mở cho VN một cơ hội hâm nóng tranh chấp Hoàng Sa.

Trương Nhân Tuấn

(Theo Fb Nhân Tuấn Trương)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *