Thursday, August 22, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Việt Nam luôn an toàn với lãnh tụ độc tài
STATUS CỦA HÔM NAY

Việt Nam luôn an toàn với lãnh tụ độc tài

Không nơi nào an toàn hơn Việt Nam, đối với ông Kim Jong Un, đó là cách bình luận của báo giới khi ông hạ kính cửa xe xuống để chào công chúng bên đường. Hành động này được coi là không có tiền lệ.

Lời bình này, nhắc cho mọi người nhớ đến Đoàn Thị Hương, người phụ nữ bị coi là được Bắc Hàn đào tạo làm sát thủ nhằm giết chết Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của chủ tịch Kim. Cô Hương mang quốc tịch
Việt Nam. Và chắc không phải vô cớ mà Bắc Hàn nhắm đến việc chọn dùng một người Việt Nam, tuyển mộ và đào tạo ngay tại Việt Nam. Đây ắt hẳn cũng là một nơi mà Bắc Hàn xem là “an toàn”.

Khi cuộc đón rước ông Kim trở nên rầm rộ đến mức học sinh được lệnh đội mưa đón tiếp, phóng viên được phát xôi chờ chủ tịch, có lẽ cũng nên là lúc nhớ đến việc Hà Nội đã tảng lờ số phận một công dân nước mình tại Malaysia ra sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *