Thursday, October 17, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Khúc củi Trương Minh Tuấn
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Khúc củi Trương Minh Tuấn

 

 

“Bộ TT-TT không đủ thẩm quyền, tuy nhiên, ngày 21.12.2015, ông Trương Minh Tuấn lại ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. Quyết định này vi phạm quy định tại điều 31, điều 33 và điều 34 của luật Đầu tư; vi phạm điều 28 của luật số 69/2014/QH13. “Như vậy, Bộ TT-TT đã thiếu trách nhiệm, có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc quyết định phê duyệt đầu tư”.

“Cố ý làm trái các quy định của pháp luật” là con đường… thênh thang mà Nguyễn Phú Trọng quăng Đinh La Thăng lên cổ xe chở củi để đưa vào lò. Đây lại là phiên bản được ông Trọng tiếp tục sử dụng để biến Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn từ khúc củi ướt thành khúc củi khô.

Chính vì đoán trước số phận của mình và rút tỉa kinh nghiệm từ bài học Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đã tìm cách thoát ra “quy trình” bị tố biểu hiện cố ý làm trái – sắp bắt – bị bắt – ra toà – vào tù.

Phản ứng đầu tiên và chưa có tiền lệ trong lịch sử cướp/cầm quyền của đảng cộng sản Ba Đình là Trương Minh Tuấn, một bộ trưởng, đã tung ra văn bản dài 30 trang phản bác những kết luận của thanh tra chính phủ. Trương Minh Tuấn đã lên án thanh tra chính phủ chưa khách quan, chính xác và chưa đúng pháp luật theo chỉ đạo của Ban Bí thư, là sai kiến thức chuyên môn.

Chỉ vài giờ sau đó, mọi bài báo, thông tin liên hệ đến những phản bác của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Phó Tuyên giáo bị gỡ bỏ. Tiếp theo là cuộc tổng tấn công vào Bộ trưởng TT&TT trên báo chí. Điều này cho thấy, truyền thông lề đảng đã bị khống chế bởi phe cánh Nguyễn Phú Trọng.

Trương Minh Tuấn sẽ là khúc củi mở màn cho cuộc tấn công mới của Nguyễn Phú Trọng. Sẽ có thêm những khúc của khác trong Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được đưa vào cái lò đồng chí đốt đồng rận trong cuộc chiến giữa những tên trong tập đoàn tội phạm và cũng là tội đồ dân tộc.

“Khi lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy”. Số phận của Trương Minh Tuấn đã được định đoạt từ chủ lò Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh cái lò này đã được bảo kê vững chắc từ các quan thầy phương bắc nhằm thuần hoá toàn bộ đám con hoang tại Ba Đình.

 

(theo Người Quan Sát / Danlambao)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *