Wednesday, January 22, 2020
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Nuôi bọn báo cô!
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Nuôi bọn báo cô!

Trong “Hội thảo Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ VN tổ chức vừa qua, ông Phạm Duy Nghĩa, Đại học Fulbright Việt Nam sau khi dẫn số liệu của Bộ Nội vụ về những người hưởng lương và phụ cấp, đã nói: “Nếu số liệu đúng như vậy thì về đại thể, cứ bình quân 9 người dân Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách.

Thật bất hạnh cho dân Việt, bởi đất nước ngày càng tụt hậu so với thế giới, ngay cả với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Việt Nam cũng đã có những chỉ số sống thấp hơn. Vậy nhưng bộ máy công quyền thì ngày càng phình to.

Người dân không chỉ đóng thuế nuôi tầng lớp công chức, cán bộ mà còn phải nuôi cả những “tổ chức chính trị xã hội” chẳng có ích lợi gì cho dân như Liên hiệp Hội KH-KT, Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ … mà tỉnh thành nào cũng có. Các tổ chức chính trị – xã hội này đều là những đơn vị phi sản xuất, không làm ra của cải vật chất cho đất nước nhưng lại sử dụng một nguồn kinh phí khổng lồ từ ngân sách nhà nước, và theo một báo cáo dao động từ 45.600 đến 68.100 tỉ đồng, tức tương đương 3 tỷ đô la/ năm!

Không làm ra của cải, lại bắt dân đóng thuế để nuôi, thì từ ngữ chính xác để mô tả cái sự trái khoáy này là “nuôi báo cô”, tức là phải nuôi thứ ăn hại, không giúp được gì cho dân cho nước!

Lý Thiện Tâm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *